Tähtvere Selts kutsub tähtverelasi teada andma ettepanekutest, mis Tartu linna uues üldplaneeringus teisiti võiks olla. Ootame kõiki Tähtvere elanikke koosolekule, mis toimub 17. aprillil kl 18:00 Miina Härma Gümnaasiumi raamatukogus (juhatavad sildid on kohapeal).  Jälgi üritust Facebook'is siin.
Sel korral saavad sõna tähtverelased ise ning linnavalitsuse esindajaid kaasatud ei ole. Kohtumise eesmärk on kokku koguda ettepanekud Tartu linna üldplaneeringu täiendamise kohta seoses Tähtvere linnaosaga. Tartu linna üldplaneering on avalikustamisel kuni 28.aprillini 2017. Seega oodatakse ametlikke ettepanekuid kirjalikul teel hiljemalt 28. aprillini.

Palume edastada koosoleku kutset ka oma naabritele ja Tähtveres elavatele tuttavatele, kes teema vastu võiksid huvi tunda.