Head tähtverelased!

Kevadiste biojäätmete äraveoks plaanitud jäätmekonteineri toomine lükkub sügisesse.
Arutasime konteineri toomise võimalust Tartu Linnavalituse esindajaga ja leidsime, et praeguses olukorras aiajäätmete kogumine tooks ühekorraga kohale palju inimesi, mis ei ole hetkel kehtivate reeglitega kooskõlas. Tartu Linnavalitsus annab teada, et Tartu jäätmejaamad on avatud, samas eriolukorrast tingituna on jäätmejaamades rakendatud range töökorraldus: 

- jäätmejaama peaks külastama ainult äärmisel vajadusel; 

- operaator peab andma jäätmejaama sisenemiseks loa; 

- jäätmed peavad olema eelnevalt sorteeritud; 

- klient peab ise jäätmed ruumisäästlikult konteineritesse paigutama;

- jäätmejaamas võib olla korraga ainult üks klient; 

- tasumine toimub ainult pangakaardiga; 

- inimestega peab hoidma vähemalt kahemeetrist vahet; 

- ilmselgete haigusnähtudega isikuid ei teenindata. 

Eriolukorra tõttu palutakse jäätmejaamu külastada vaid hädavajadusel ning võimalusel lükata jäätmete üleandmine edasi aega, kui eriolukord on lõppenud. Oksi, lehti ja muid haljastusjäätmeid saab viia ka Aardlapalu prügilasse. Jaama tn 72c ja Selli tn 19 jäätmejaama lahtiolekuajad on E–R kl 10–18, L–P kl 10–16. 

Loodetavasti on sügiseks olukord normaliseerunud ning kogumiskampaania saab jätkuda kas siis juba sissetöötatud viisil või siis väravast kogumise põhimõttel. Info selle kohta saadame juba sügisel. 

Soovime kõigile rõõmsat kevadet ja tugevat tervist! 

Tervitustega 

Tähtvere Seltsi juhatus